Startende ondernemers

Eigen onderneming beginnen? Een goede start is het halve werk.

Wilt u een eigen onderneming beginnen?
Of bent u net gestart en loopt u aan tegen vragen en obstakels?
Een goede voorbereiding en advies vergroten de slagingskans van elke starter aanzienlijk.

Samenwerken met een expert in boekhouding.
Als ondernemer bent u expert op uw vakgebied.
Voor een succesvolle onderneming is het aan te bevelen om samen te werken met anderen die expert zijn op hun vakgebied.
De boekhouder is de adviseur en vertrouwenspersoon die u als starter kan ondersteunen bij het opstellen van uw plannen, in alle fasen van uw onderneming.
K.D.F.B. Administratie en Advies weet exact aan welke zaken een (startende) ondernemer moet denken.

 K.D.F.B. Administratie en Advies kijkt met startende ondernemers naar:

 • Uw ondernemingsplan;
 • De keuze van de rechtsvorm (eenmanszaak, bv, vof);
 • Eventuele investeringen en aanvraag van financiering voor bijvoorbeeld werkkapitaal bij de bank;
 • Waaraan u moet voldoen vanuit de Belastingdienst, Kamer van Koophandel en vakorganisaties;
 • De opzet en inrichting van uw financiÎle en personeelsadministratie;
 • Verzekeringsaspecten (aansprakelijkheid, werknemers, inboedel, arbeidsongeschiktheid, enzovoort).

Ondernemingsplan
Een ondernemingsplan heeft u nodig voor de bank, wanneer u een financiering wilt aanvragen voor uw investeringen.
Daarnaast is het vooral een plan voor u zelf, als startend ondernemer.
U beschrijft erin wat uw missie en visie zijn, wat u wanneer wilt bereiken, waarom uw plannen kans van slagen hebben, wat alle mogelijke risicoís zijn en hoe u die kunt ondervangen.

Een ondernemingsplan bevat:

 • Uw persoonlijke gegevens;
 • Een omschrijving van uw bedrijf, product/dienst, rechtsvorm, naam, organisatie, vestigingsplaats en startdatum;
 • Een marketingplan;
 • Een financieel plan.

U verdient goed advies (terug)
Ook is het belangrijk om in uw ondernemersplan uw nieuwe inkomenspositie goed in kaart te brengen, inclusief alle relevante fiscale faciliteiten.
U wilt tenslotte graag kunnen leven van uw werk.
K.D.F.B. Administratie en Advies houdt rekening met al deze zaken.
Niet alleen als starter, maar juist ook lang daarna.

Fiscale diensten en hulp bij belastingaangifte

K.D.F.B. Narin helpt u op weg met fiscale diensten
U zou het misschien niet meteen verwachten, maar de wereld van belastingen is behoorlijk snel en veranderd continu.
Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, etc..
Als ondernemer heeft u natuurlijk uw verplichtingen waaraan u moet voldoen, maar u wilt ook niet te veel betalen.
Hoeveel iemand moet afdragen is nog steeds afhankelijk van inkomen en vermogen, maar er zijn ook belastingheffingen op auto, genotsmiddelen, onroerend goed en erfenissen.
De belastingwetgeving is, kortom, behoorlijk complex geworden.
Bovendien zijn er regelmatig kleine en grotere wijzigingen in de wetgeving.

 

Hulp bij belastingaangifte en belastingadvies

K.D.F.B. Administratiekantoor kent de actuele (inter)nationale belastingwetgeving en helpt ondernemers en particulieren met hun belastingaangifte.Dat kan door het geven van advies of door het compleet verzorgen van de aangifte.Daarmee weet u zeker dat u alle actuele regelingen voor bijvoorbeeld voordelen/kortingen optimaal benut.

Horizontaal toezicht

Adviseurs kunnen een convenant afsluiten met de Belastingdienst.
Dit convenant stimuleert meer wederzijds vertrouwen tussen de Belastingdienst en adviseur/client.K.D.F.B. Administratiekantoor heeft al vele jaren een goede verstandhouding met de Belastingdienst.
Dit blijkt onder meer uit de beperkte hoeveelheid belastingcontroles waaraan onze klanten worden onderworpen.
Wij constateren dat onze cliÎnten nauwelijks behoefte hebben om de omgangsbetrekkingen met de Belastingdienst verder te formaliseren.
Reden voor K.D.F.B. Administratiekantoor om voorlopig geen convenant af te sluiten. Daarnaast brengt een dergelijk convenant kosten met zich mee, die wij onze cliÎnten willen besparen.
Wij houden de ontwikkelingen op het gebied van deze convenanten nauwlettend in de gaten. Mocht in de toekomst het sluiten van een dergelijk convenant daadwerkelijk voordelen opleveren voor onze clienten, dan gaan wij alsnog over tot het sluiten van een convenant.

Een fiscaal adviseur die vooruit kijkt kan u veel geld besparenen

U kunt bijvoorbeeld te betalen successierechten beperken door bij leven schenkingen te doen.Dat heeft later voor uw nabestaanden een belastingvoordeel. Maar ook bij financiÎle planning, bedrijfsopvolging, staking van uw onderneming of liquidatie is K.D.F.B. Administratiekantoor u graag van dienst.

Onze administratieve diensten geven u tijd om te ondernemen

 • Vakkundige administratie
 • Verzorging van de gehele of delen van de administratie
 • Wij kijken mee ook op organisatorisch, fiscaal en juridisch terrein
 • Ook dagelijkse administratie voor de aangifte omzetbelasting mogelijk

Jaarrekening

Een overzichtelijke jaarrekening geeft u een helder inzicht in waar uw bedrijf staat. Op basis van de cijfers kunt u verantwoorde beslissingen nemen over de toekomst. Bij de samengestelde jaarrekening ontvangt u van ons een nadere analyse van de financiële positie van uw bedrijf en van de behaalde resultaten in vergelijking met de resultaten over de vorige periode. Deze jaarrekening voldoet aan alle eisen van de actuele wet- en regelgeving.

Tussentijdse rapportages

Als ondernemer wilt u uiteraard niet alleen maar aan het eind van het jaar, maar ook door het jaar heen weten hoe uw onderneming ervoor staat. U ontvangt daarom op verzoek overzichtelijke en duidelijke tussentijdse rapportages. Die helpen u betere en onderbouwde beslissingen te nemen voor de toekomst.

Boekhouding

Accountantsverklaring door K.D.F.B. Narin

Middelgrote en grote bedrijven zijn wettelijk verplicht hun jaarrekening door een boekhouder te laten controleren. K.D.F.B. Administratiekantoor heeft een vergunning om dergelijke controles uit te voeren.
Dat geeft u zekerheid als het gaat om financiÎle en andere verantwoordingen. Naast het afgeven van accountantsverklaringen bij jaarrekeningen geven wij ook accountantsverklaringen af voor bijvoorbeeld een inbrengverklaring bij inbreng van een onderneming in een Besloten Vennootschap en een subsidieverklaring. Een overzichtelijke jaarrekening biedt strategisch inzicht

Een overzichtelijke jaarrekening biedt strategisch inzicht. Een goede, overzichtelijke jaarrekening is ook belangrijk voor u als ondernemer: het biedt u helder inzicht in waar uw bedrijf staat.
Wij bespreken uw strategie en doelstellingen, evenals de eventuele risicoís die hieruit voortkomen.
Daarmee kunt u verantwoorde beslissingen nemen over de toekomst van het bedrijf.
Bij de jaarrekening ontvangt u van ons een nadere analyse van de financiÎle positie van uw bedrijf en van de behaalde resultaten in vergelijking met de resultaten over de vorige periode.
Zo ziet u snel waar u moet bijsturen om uw doelstellingen te realiseren.
Deze prognoses kunnen wij snel voor u maken, dankzij gespecialiseerde software.

Beoordelingsverklaring voor praktische tips en adviezen

Veel kleinere bedrijven hoeven geen boekhouder in te schakelen, maar kiezen er bewust voor hun jaarrekening toch te laten controleren door een boekhouder. Dat levert vaak praktische tips en adviezen op.
Heeft u wel behoefte aan zekerheid, maar bent u niet controleplichtig?
Dan kunt u kiezen voor een beoordelingsopdracht: een analyse van de cijfers die u een deskundig en onafhankelijk oordeel geeft over de betrouwbaarheid van uw jaarrekening.

Samenstellingsverklaring

Wij stellen de jaarrekening samen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Voor deze verklaring is in principe geen diepgaand onderzoek nodig. Op basis van de beschikbare gegevens stelt K.D.F.B. Administratiekantoor de jaarrekening samen. Als bevestiging voegen wij een samenstellingsverklaring aan de jaarrekening toe. Zo weet de ontvanger van de jaarrekening dat deze door een boekhouder met zorgvuldigheid is samengesteld en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Salarisadministratie

 • Verzorgen van de periodieke loonstroken;
 • Verzorgen van de periodieke betaalbestanden;
 • Voeren van de loonadministratie;
 • Verzorgen van de aangiften loonheffingen;
 • Verzorgen van arbeidscontracten en adviezen hierover;
 • Begeleiden van controles belastingdienst en uitvoeringsinstellingen;
 • Verzorgen van bezwaar- en beroepsschriften tegen naheffingen loonbelasting en premies.

Bij ons kunt u uw administratiezaken betrouwbaar uitbesteden. Wij werken in verschillende regio’s. Ga snel naar de pagina’s administratie Nijmegen voor meer informatie!